Giỏ hàng

CHÁNH MẠNG - NGHỀ NGHIỆP CHÂN CHÁNH

Chánh Mạng là phương tiện kiếm sống để nuôi dưỡng thân mạng bằng những nghề nghiệp chân chánh tức là những nghề nghiệp lương thiện đạo đức. Chân chánh ở đây có nghĩa là không tìm cách sinh sống bằng những phương tiện trái ngược với tâm từ bi.

Thế nào là nghề nghiệp chân chánh

1- không sinh sống bằng những nghề nghiệp bắt buộc phải sát hại các loài chúng sinh, tàn phá và làm ô nhiễm môi trường sinh sống của các loài ấy.

2- không làm kinh doanh hay khuyến khích người khác kinh doanh chỉ để chuyên làm giầu cho một nhóm người nhưng lại tước đoạt cơ hội sinh sống của những nhóm người khác, hay những doanh nghiệp đang làm ô nhiễm môi trường.

3- không gieo rắc mê tín, sử dụng bùa phép, xem tướng, bói toán, bói quẻ, hoặc xem ngày giờ tốt xấu xây cất nhà cửa, xây mồ mả, dựng vợ gả chồng, chủ trương đốt vàng mã và tiền giấy

4- không cúng kiếng giải trừ sao hạn, thực tập đồng bóng, trừ tà yếm quỷ.

5- không hành nghề thầy cúng, đưa ra giá cả cho những đám tang hoặc những buổi lễ cầu siêu cho người quá vãng.

cháng mạng là nghề nghiệp chân chánh

Nói tóm lại, tu tập chánh mạng là sống một cách chân chánh bằng nghề nghiệp lương thiện, đạo đức, chính đáng không bóc lột, xâm hại đến lợi ích của người khác.

Tại sao phải chọn nghề nghiệp chân chánh

Nếu trong cuộc sống mà ta có được cái nghề tốt, chân chính thì thật đáng quý. Ví như nghề Bác sĩ cứu người, nghề dạy học truyền kiến thức, nghề cứu hỏa... Vì ta càng làm qua năm tháng thì phước lành ta ngày một lớn vì lợi ích chúng đóng góp cho rất nhiều người. Và khi sống ta sẽ được an vui hạnh phúc, khi chết tiếp tục tái sinh về các cảnh giới tốt. Cho nên, những nghề chánh mạng, càng làm tận tâm, càng may mắn, cuộc sống càng hạnh phúc, vì phước tạo mới, tạo ra thêm rất nhiều.

 

(Nguồn: Thư viện Hoa sen)

0977023696