Giỏ hàng

SƠ LƯỢC CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT

Một trong những nhầm lẫn cơ bản của nhiều người ở Việt Nam, trong đó có nhiều Phật tử, là họ cho rằng Đức Phật không có thật, Đức Phật là “Thượng đế” ở trên Trời. Thực tế, Đức Phật là một nhân vật có thật, một con người bằng xương bằng thịt.
Ngài là một người đã hoàn toàn phát triển được các phẩm chất tích cực và loại bỏ mọi phẩm chất tiêu cực. Trước khi đạt được giác ngộ, Ngài cũng là một người thường như bạn và tôi. Giác ngộ được ví với việc thức tỉnh, khi một người trải qua sự chuyển hoá toàn diện về mặt tâm linh từ trạng thái mê mờ sang trạng thái thức tỉnh. 

Sơ lược cuộc đời Đức Phật

Chúng ta có thể nói rằng Đức Phật là thể hiện đỉnh cao nhất của quá trình trưởng dưỡng tâm linh, do Ngài đã thành tựu hiểu biết toàn tri – chính là trí tuệ giác ngộ tối thượng.

Cuộc đời Đức Phật từ lúc sinh cho đến năm 80 tuổi

Từ đản sinh đến 16 tuổi

Thái tử đản sanh tại vườn Lâm Tì Ni (Lumbini), Nước Ca Tỳ La Vệ (Kapilavatsu) Ấn độ cổ. Tên ngài là Tất Đạt Đa Cồ Đàm (Siddhartha Gautama) thuộc dòng họ Thích Ca. Bảy ngày sau khi sinh thái tử, thân mẫu Maya qua đời. Thái tử được kế mẫu (em ruột hoàng hậu Maya) là bà Kiều Đàm Di (Maha Prajapati) nuôi. Cả tuổi thơ Thái tử được sống sung sướng trong cung vàng điện ngọc.

Sơ lược cuộc đời Đức Phật

Từ 16 - 29 tuổi.

Kết hôn với công chúa Da Du Đà La (Yashodara), sinh ra La Hầu La (Rahula). Đi dạo bốn cửa thành thấy cảnh lão bệnh tử mà Thái tử cảm thấy đau xót. Ý nguyện xuất gia ngày càng lớn. Chính vì vậy, ngài trốn khỏi kinh thành trong đêm, quyết tâm đi xuất gia.

Học đạo với hai vị thầy nổi tiếng là Alara Kalama và Uddaka Rama Putta. Tu khổ hạnh 6 năm anh em ông Kiều Trần Như (Kondanna). Việc tu khổ hạnh khiến Thái tử suýt bỏ mạng. Thái tử từ bỏ tu khổ hạnh, nhận bát sữa của nàng Su Dà Ta (Sujatha). Tọa thiền dưới gốc cây Bồ Đề.

Sơ lược cuộc đời Đức Phật

Từ 29 - 80 tuổi.

 Sau 49 ngày thiền định, Thái tử giác ngộ và chứng đắc quả vị Phật ở tuổi 35. Thuyết pháp cho 5 anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Nai về lý Trung Đạo (Sơ chuyển pháp luân). Đức Phật bắt đầu giảng về Tứ Diệu đế và Bát Chánh Đạo, được gọi là Chuyển Pháp Luân (chuyển bánh xe Pháp lần đầu). Đức Phật bắt đầu hành trình đi giáo hóa khắp nơi trong 45 năm, thu nhận nhiều đệ tử.

Sau khi thọ nhận món Sukara -maddava (một dạng nấm) của thí chủ Thuần Đà (Cunda), sức khỏe đức Phật yếu dần do bị trúng độc. Vào những giây phút cuối cùng cảu cuộc đời, Đức Phật cho phép các đệ tử hỏi những vấn đề mà họ còn thắc mắc.

(Sưu tầm)

0977023696