Giỏ hàng

Trầm hương trong Phật giáo có ảnh hưởng như nào?

Trong văn hoá dân gian, làn khói hương tượng trung cho việc truyền tín hiệu từ thế giới thực đến với thế giới tâm linh (cửu huyền, thần linh) khi muốn cầu xin hoặc thông báo một điều gì đó, vì vậy hương còn được gọi là “hương tín”. Hay, nói theo cách khác, hương là nhịp cầu nối giữa thế giới hữu hình với thế giới vô hình.

Đối với người phật tử, nén hương dâng trước Phật cũng có ý nghĩa là “hương tín”, hiểu theo nghĩa là đang báo tin đến chư Phật, Bồ tát rằng “Con đang ở trước hình tượng của Ngài và nguyện tu học theo hạnh nguyện của Ngài”. Tuy nhiên, trong đạo Phật “hương” còn giữ vai trò lớn hơn thế.

Thật vậy, trầm hương có ảnh hưởng quan trọng trong hầu hết các nghi thức như: ngồi thiền, tùng kinh, lễ tắm Phật, lễ khai quang, cầu an, phòng sinh,…Hơn thế nữa, hương là tên gọi được nhắc đến đầu tiên trong “Lục chủng cúng dường” chư Phật, Bồ tát (hương, đăng, hoa, quả, đồ, nhạc.

Điều này thật dễ hiểu vì khi đức Phật còn tại thế đã có truyền thống dâng hương cúng Phật, tức là thắp (đốt) nén nhang đảnh lễ. Vậy nên, một người phật tử dâng hương lên Tam Bảo là cách thể hiện lòng thành kính của mình. Có một bài kệ về sự dâng kính của phật tử như sau:

Nguyện thử diệu hương vân,

Biến mãn thập phương giới,

Cúng dường nhất thiết chư Phật, Tôn Pháp, Bồ Tát,…

Đối với người xuất gia hoặc phật tử, việc dâng hương không quan trọng ở số lượng nhiều hay ít, khói toả mù mịt dễ gây nhiễu sự thanh tịnh, chỉ cần một nén hương khói bay nhẹ nhàng phảng phất cùng với lòng thành kính là đủ. Nhưng dù thành kính đến mấy cũng không sánh bằng hương của người có đức hạnh. Trong dân gian có câu “ Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương của người đức hạnh ngược gió khắc tung bay”.

Dù vậy, nén hương khi dâng trước tượng Phật sẽ làm tăng dần sự cảm nhận về vẻ đẹp của Ngài, đến lúc nào đó, khi tâm trí quán chiếu, tâm hồn định tĩnh và lòng thành cao độ ta sẽ cảm được như Phật đang hiện ra trước mắt ta. Vì vậy, thắp hương là một phương thức quan trọng để giữu cho tâm hồn ta trong sáng, nhắc nhớ phải làm điều lành để giữ đức hạnh.

Đốt nén tâm hương trước Phật đài,

Ngũ phần dâng trọng Đưc Như Lai,Đốt nén tâm hương cúng Phật Đà,

Lòng thành gửi tận chốn bao la,Đốt nén tâm hương ở Ta Bà,

Nhớ lời di huấn Đức Thích Ca,Với tất cả lòng thành kính kính dâng lên Đức Phật bằng nén hương. Nếu hiểu được nghĩa ý của việc dâng hương thì tất cả các tâm nguyện, lòng thành sẽ được trọn tỏ.

0977023696