Giỏ hàng

Vô thường nghĩa là gi?

1. Định nghĩa vô thường là gì ?

- Vô là không

- Thường là thường còn, vĩnh viễn

- Vô Thường là sự không thường còn, luôn biến chuyển, thay đổi liên tục của tất cả những sự vật, hiện tượng trong vũ trụ, không còn vĩnh viễn ở yên trong một trạng thái nào cả.

thế gian là vô thường

2. Các giai đoạn Vô thường?

- Đối với các sự vật thì quá trình Vô thường diễn ra theo 4 giai đoạn:

 • Thành: là hình thành, sinh ra
 • Trụ: là tồn tại, hoạt động
 • Hoại : là hao mòn, lão hóa
 • Không : là mất đi, tiêu hủy

sự vật biến đổi không ngừng

- Đối với các hiện tượng thì Vô thường có 4 giai đoạn là: Sanh, Trụ, Dị và Diệt.

Như một ngọn sóng khi mới nhô lên thì gọi là Thành (sanh), nhô lên hiện rõ trên mặt nước thì gọi là Trụ, hạ thấp dần là hoại (dị ), và mất hẳn đi là không ( diệt ).

hiện tượng biến đổi không ngừng

3. Vô Thường có thể chia làm mấy loại?

- Có thể chia làm 3 loại là thân Vô thường, tâm Vô thường và hoàn cảnh Vô thường.

4. Thế nào là thân Vô thường?

- Thân Vô hường là thân luôn luôn biến chuyển và không thường còn.

- Quá trình của thân diễn ra như sau:

 • Con người sinh ra (Thành)
 • Lớn lên (Trụ)
 • Già yếu, bệnh hoạn (Hoại)
 • Chết đi (Không)

Quy luật đó không ai tránh khỏi.

thân người vô thường

5. Thế nào là tâm Vô Thường?

- Tâm Vô Thường là tâm luôn biến đổi, khi vui khi buồn, khi thương khi ghét, khi nhớ khi quên v.v...

tâm vô thường

6. Thế nào là hoàn cảnh Vô thường?

- Hoàn cảnh Vô Thường là hoàn cảnh luôn thay đổi.

 • Về tự nhiên : môi trường, núi sông, cây cỏ ... luôn thay đổi, vạn vật không thể mãi trường tồn như thuở ban đầu.
 • Về xã hội : sự phát triển của lịch sử, các chế độ xã hội, sự thăng trầm sướng khổ sang hèn của từng con người v.v...

cảnh vật vô thường

7. Phật nói luật Vô thường nhằm lợi ích gì?

 • Nhằm ngăn chặn người đời chạy theo những điều tội lỗi để phục vụ thân xác tạm bợ, hoặc làm vừa lòng cái tâm vui buồn phút chốc, hoặc níu giữ của cải, địa vị phù du...
 • Biết được luật Vô Thường, con người sẽ bình tĩnh trước cảnh đời thay đổi, tình cảm chia ly, dám hy sinh tài sản, sinh mạng để làm việc nghĩa, sáng suốt đi tìm con đường giải thoát giác ngộ.

(Nguồn: BƯỚC ĐẦU HỌC PHẬT)

 

0977023696