Giỏ hàng

Ý nghĩa vòng trầm hương 108 hạt

Vòng trầm hương 108 hạt có nguồn gốc từ Ấn Độ và gắn liền với tín ngưỡng của người Ấn, dùng để tụng kinh, trì chú, đánh dấu lần lặp lại của bài cầu nguyện. Kích thước mỗi hạt thường là 6mm, 8mm hoặc 10mm…

Tùy thuộc vào nhu cầu và sở thích của mỗi cá nhân nhưng số hạt trong xâu chuỗi sẽ được ước lượng, tuân theo nguyên tắc và quy luật giống như người ta ước định “sinh, lão, bệnh, tử” ứng với các số “1,2,3,4” vậy.

Vòng trầm hương 108 hạt xịn

Vòng trầm hương 108 hạt trong Phật Giáo

Con số 108, tương ứng với 108 phiền não của con người

Con người có 6 căn: tai (thính giác), mắt (thị giác), mũi (khứu giác), lưỡi (vị giác), thân và ý. Khi tiếp xúc với ngoại cảnh: lục trần (sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp) sẽ phát sinh 3 cảm thọ (vui, buồn, vô ký) khiến cho thân tâm hoặc thanh tịnh, hoặc ô nhiễm: 2 giới. Trong cả 3 thời (quá khứ, hiện tại, vị lai), con người có 6 x 3 x 2 x 3 = 108 nỗi khổ đau.

Ý nghĩa vòng trầm hương 108 hạt

Mỗi khi chúng ta đeo vòng tràng 108 hạt, con số 108 lại nhắc nhở chúng ta về giáo lý Tứ Diệu Đế. Hàm ý rằng, để giải thoát cần dứt trừ 108 nỗi khổ đau.

Một ý nghĩa nữa: 108 là con số ghép từ số “10” và số “8”. Trong đó số 10 tượng trưng cho “Thập Thiện” nghiệp. Còn số 8 tượng trưng cho “Bát Chính Đạo“.

Ý nghĩa của chuỗi tràng hạt trầm hương

Dưới góc nhìn của Phật giáo, số lượng hạt trong chuỗi sẽ có ý nghĩa sau đây mà chuỗi hạt trầm hương tự nhiên cũng tuân theo ý nghĩa đó:

 

Vòng trầm hương 108 hạt xịn

Chuỗi hạt trầm 108 hạt biểu thị cho cầu chứng 108 pháp Tam Muội mà đoạn trừ 108 phiền não.
Chuỗi hạt trầm 54 hạt biểu thị cho 54 cấp vị trong trình tu hành của Bồ Tát
Chuỗi hạt trầm 42 hạt là biểu thị của 42 cấp vị quá trình tu hành của Bồ Tát
Chuỗi 27 hạt là tượng trưng cho 27 cấp vị của Tiểu Thừa tu hành Tứ Hướng Quả, là 18 bậc Hữu Học của vị Tứ Hướng Tam Quả trước, và 9 bậc Vô Học của Đệ Tứ Quả A La Hán.
Chuỗi 21 hạt mang hàm ý Ngũ căn, Ngũ Lực, Ngũ Trí Phật và Thất Bồ Đề Phần
Chuỗi 18 hạt là trưng cho 18 vị A La Hán và Bát Chánh Đạo và Thập Hiệu Phật,
Chuỗi 16 hạt là biểu thị cho Thập Địa và Lục Ba La Mật.
Chuỗi 14 hạt biểu trưng cho mười bốn Pháp Vô Úy của vị Bồ Tát Quán Thế Âm.
Chuỗi 12 hạt là đại diện cho mười hai Nhân Duyên.

Bài viết tham khảo: 

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

0977023696