Giỏ hàng

Trầm Tuệ thành lập Đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ tu học tại Thiền viện Yên Tử

Nhân ngày giỗ Sơ Tổ Trúc Lâm (1/11 âm lịch), Tập thể CBNV Trầm Tuệ đã câu hội về Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, Ban lãnh đạo Trầm Tuệ đã tác bạch với Thầy Phó trụ trì xin được thành lập đạo tràng để nương nơi chốn Tổ tu tập.


Thật hoan hỉ khi lời thỉnh cầu của chúng tôi được Thầy Phó Trụ trì hứa khả và chúng tôi được Thầy đặt cho cái tên ĐẠO TRÀNG TRÚC LÂM CHÂN TUỆ. Thầy giảng giải: “Tên công ty là Trúc Lâm Quán Tuệ, thương hiệu là Trầm Tuệ, thầy đặt tên Đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ để nhắc nhở mọi người nhớ tu tập để khai mở trí tuệ và luôn nhớ giữ cái tâm Chân thật trong kinh doanh...”

Nhằm ngày sanh thần của Sơ Tổ Trúc Lâm (10/11 âm lịch), Đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ đã tổ chức về Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử dự lễ. Một số nhân viên Trầm Tuệ chưa quy y đã phát tâm quy y Tam Bảo luôn trong đợt này. Với tâm nguyện làm việc mà vẫn không quên tu học Phật pháp, việc thành lập Đạo tràng của Trầm Tuệ là một điều hết sức cần thiết và cũng là một niềm hoan hỉ chung của tập thể Công ty. Chúng tôi đã có nơi nương tựa để cùng dìu dắt nhau trên con đường do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni chỉ dạy.

Nhân viên Trầm Tuệ tham gia lao tác buổi sáng tại Thiền viện

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

0977023696
article