Giỏ hàng

Trầm Tuệ phát tâm cúng dường hương trầm sạch và công quả kính mừng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 được tổ chức tại Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu để giới tử Tăng Ni tham gia thực hiện nghi thức truyền giới đồng thời tôn vinh Hoà thượng Thiện Hoa, bậc giới đức kiêm ưu, đạo hạnh khả kính, làm biểu tín cho hàng Thích tử đắc giới, tiếp nối mạng mạch Phật pháp, truyền đăng tục diệm, tiếp ngọn lửa hương từ bi, trí tuệ của Phật Tổ. 

Trầm Tuệ phát tâm cúng dường hương trầm sạch công quả kính mừng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Tại Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022, Công ty Cổ phần Trúc Lâm Quán Tuệ (Trầm Tuệ) đã phát tâm cúng dường hương trầm sạch nơi Tổ đình Thường Chiếu và Thiền viện Linh Chiếu. Ông Hoàng Văn Hưởng - Tổng Giám đốc CTCP Trúc Lâm Quán Tuệ chia sẻ: “Trầm Tuệ là một doanh nghiệp phật tử tu hành theo Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với đạo tràng mang tên Trúc Lâm Chân Tuệ. Công ty xây dựng nền tảng văn hóa doanh nghiệp gắn với đạo Phật và lấy gương hạnh Phật hoàng Trần Nhân Tông làm kim chỉ nam trong từng bước đi, ứng dụng giáo lý này để xây dựng nên một môi trường làm việc thiện lành, phụng sự Tam bảo, tạo dựng cuộc sống an vui, mang lại lợi ích cho cộng đồng. Bởi vậy được cúng dường hương trầm trong Đại lễ của Tông môn là phước báu vô lượng đối với toàn bộ Ban Lãnh đạo và đội ngũ CBNV của Công ty”.

Trầm Tuệ phát tâm cúng dường hương trầm sạch công quả kính mừng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Hương trầm sạch của Trầm Tuệ được thắp tại nhà Tổ của Thiền viện Linh Chiếu

Trong thời gian diễn ra Đại Giới Đàn Thiện Hoa 16-20/02/2022, đoàn Trầm Tuệ với hơn 20 người bao gồm Đại diện Ban Tổng giám đốc, Cổ đông, đại lý và CBNV đã dành trọn một tuần chí tâm chí thành đồng lòng công quả tại hai ngôi Thiền viện. Được biết đoàn tham gia dự sự kiện là những thành viên đã đạt kết quả cao trong cuộc thi nội bộ “Hương từ tâm - Báo Phật ân đức” tìm hiểu về Đại giới đàn do Công ty tổ chức.

Trầm Tuệ phát tâm cúng dường hương trầm sạch công quả kính mừng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

CBNV Trầm Tuệ tham gia công quả tại Giảng đường Thiền viện Linh Chiếu

Với ước nguyện “Thay một nén hương hóa chất bằng một nén hương sạch”, ngay từ những ngày đầu thành lập Trầm Tuệ luôn khao khát được đem các sản phẩm hương trầm sạch, thanh tịnh đến với cộng đồng. Trước hết là được cúng dường, trang nghiêm các ngôi Thiền viện; sau là vì sức khỏe của chư Tôn đức Tăng Ni và phật tử không phải ngửi những thứ hương hóa chất độc hại. Được phân công hỗ trợ ban Hương đăng trong suốt 5 ngày diễn ra Đại giới đàn, mỗi thành viên của Trầm Tuệ đều ý thức được trách nhiệm, hoan hỷ hoàn thành công việc đã được Quý Thầy, Sư Cô giao phó.

Trầm Tuệ đốt trầm bột kính mừng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Trầm bột được đốt trong Liên Hoa lư trong suốt 5 ngày diễn ra Đại giới đàn

Hương trầm được thắp từ Chánh điện, nhà Tổ, Cầu Giới đường, nhà khách,… đã góp phần làm nên một Đại giới đàn, nơi “Tuyển Phật Trường” trang nghiêm thanh tịnh với hương thơm linh thông pháp giới. Mọi thời khắc, giây phút thiêng liêng nơi đàn truyền giới. Hương trầm phảng phất, lan tỏa giữa hư không; đại chúng cùng sách tấn nhau thọ giới - trì giới để đắc giới theo giới luật của Như Lai.

Trầm Tuệ cúng dường nhang Trầm hương sạch kính mừng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Hương cây Trầm Tuệ được thắp trong lư hương nơi khuôn viên Đại giới đàn

Quán Tâm Luận viết: Đốt hương, cũng không phải là loại hương có hình tướng ở thế gian, đó chính là hương vô vi Chánh pháp. Trong Kinh “Phật thuyết giới hương” có đoạn đức Phật thuyết rằng: Loại hương này dù có gió hay không có gió cũng lan toả khắp khắp nơi, nhưng không nghe được. Người nào giữ gìn tịnh giới của Phật và làm các pháp lành, như không giết hại, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và không uống rượu v.v… thì người đó được hương thơm của giới, dù có gió hay không có gió hương thơm ấy cũng tỏa khắp mười phương và được tất cả chúng sanh nghe biết khen ngợi, kính mến.

xông Trầm hương miếng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022

Hương trầm được thắp từ Chánh điện, nhà Tổ, Cầu Giới đường, nhà khách,… đã góp phần làm nên một Đại giới đàn, nơi “Tuyển Phật Trường” trang nghiêm thanh tịnh với hương thơm linh thông pháp giới

5 ngày tham gia hộ trì Đại Giới Đàn Thiện Hoa, trước đạo tràng thanh tịnh, Tam bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên và tâm niệm dõng mãnh của người con Phật, toàn thể nhân viên Trầm Tuệ đồng tâm phát nguyện, suốt đời giữ gìn giới thể thanh tịnh, tu tập tam vô lậu học, hầu tiến đạo nghiêm thân, tiến đến Niết bàn an vui giải thoát, xứng đáng là một phật tử chân chính. Nhìn lại cuộc đời hành đạo của Hòa thượng Thiện Hoa – Ngài đã dấn thân quên mình cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và văn hóa của Phật giáo Việt Nam, Trầm Tuệ càng thêm kiên định trên hành trình của mình: Lan tỏa Niềm tin - Sẻ chia Chân thật, thực hành theo giáo lý Phật Đà, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.

Dưới đây là một số hình ảnh đoàn Trầm Tuệ - đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ tham gia công quả hộ trì Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022:

đoàn Trầm Tuệ hộ trì Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Tổ đình Thường Chiếu

Đoàn Trầm Tuệ gấp hoa sen để cắm tại Điện thờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ công quả Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

Nhân viên Trầm Tuệ tham gia công quả tại Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

xông Trầm hương miếng Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Tổ đình Thường Chiếu

Trầm miếng được xông trong buổi lễ thọ giới của các giới tử

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ công quả Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Giảng đường Thiền viện Linh Chiếu

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ công quả Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Giảng đường Thiền viện Linh Chiếu

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ hộ trì Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

CBNV Trầm Tuệ tham gia công quả tại Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ hộ trì Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

cậy nến sau lễ Tuần Chiếu Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Thiền viện Linh Chiếu

cậy nến sau lễ Tuần Chiếu Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Giới trường Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ công quả Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Chánh điện Tổ đình Thường Chiếu

đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ công quả Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

cậy nến sau lễ Tuần Chiếu Đại Giới Đàn Thiện Hoa 2022 Giới trường Chánh điện Thiền viện Linh Chiếu

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

0977023696
article