Giỏ hàng

Hệ thống cửa hàng

TP. Hồ Chí Minh
TRẦM TUỆ HỒ CHÍ MINH
Trầm Tuệ Hồ Chí Minh

  • Số 98/6B đường Thích Quảng Đức, P5, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
  • (+84) 0934.260.180

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0623034111068!2d106.6798193142872!3d10.80654026159338!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528deaad81a27%3A0x7ff14236ab3576e2!2zOTgvNkIgVGjDrWNoIFF14bqjbmcgxJDhu6ljLCBQaMaw4budbmcgNSwgUGjDuiBOaHXhuq1uLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607582342722!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

Xem chi tiết
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.0623034111068!2d106.6798193142872!3d10.80654026159338!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x317528deaad81a27%3A0x7ff14236ab3576e2!2zOTgvNkIgVGjDrWNoIFF14bqjbmcgxJDhu6ljLCBQaMaw4budbmcgNSwgUGjDuiBOaHXhuq1uLCBUaMOgbmggcGjhu5EgSOG7kyBDaMOtIE1pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607582342722!5m2!1svi!2s
Hà Nội
TRẦM TUỆ ĐỐNG ĐA
Trầm Tuệ Đống Đa

  • Kiot 3, số 82 ngõ Thịnh Hào 1, P.Hàng Bột, Q.Đống Đa, Hà Nội
  • (+84) 0977023696

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.213202395222!2d105.82808261440722!3d21.02415359331264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9d9edcda1d%3A0x31020750bdef8589!2zODIgTmfDtSBUaOG7i25oIEjDoG8gMSwgSMOgbmcgQuG7mXQsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583246630!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

 

Xem chi tiết
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.213202395222!2d105.82808261440722!3d21.02415359331264!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab9d9edcda1d%3A0x31020750bdef8589!2zODIgTmfDtSBUaOG7i25oIEjDoG8gMSwgSMOgbmcgQuG7mXQsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583246630!5m2!1svi!2s
TRẦM TUỆ SHOP ĐỊNH CÔNG
Trầm Tuệ Shop Định Công

  • C5, lô 19, khu đô thị Định Công, Hà Nội
  • (+84) 0945710266

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9172375081935!2d105.77123301493272!3d21.035997285994497!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b64ce7b961%3A0xaa531de44ed4c085!2zNCBOZ8O1IDU5IETGsMahbmcgS2h1w6osIE1haSBE4buLY2gsIEPhuqd1IEdp4bqleSwgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1603781778426!5m2!1sen!2s" width="100%" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

Xem chi tiết
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9172375081935!2d105.77123301493272!3d21.035997285994497!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454b64ce7b961%3A0xaa531de44ed4c085!2zNCBOZ8O1IDU5IETGsMahbmcgS2h1w6osIE1haSBE4buLY2gsIEPhuqd1IEdp4bqleSwgSMOgIE7hu5lp!5e0!3m2!1sen!2s!4v1603781778426!5m2!1sen!2s
Quảng Ninh
TRẦM TUỆ QUẢNG NINH
Trầm Tuệ Quảng Ninh

  • Sân Đình - Làng Nương resort Legacy Yên Tử (Thượng Yên Công, Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh)
  • (+84) 0913261182

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m23!1m12!1m3!1d119084.74434609195!2d106.65311577809659!3d21.136543301609375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m8!3e6!4m0!4m5!1s0x314a852c907317d3%3A0x977ef334d7bc8828!2zWcOqbiBU4butIFZpbGxhZ2UgLSBMw6BuZyBOxrDGoW5nIFnDqm4gVOG7rSwgRGkgdMOtY2ggZGFuaCB0aOG6r25nLCDEkMaw4budbmcgWcOqbiBU4butLCBUaMaw4bujbmcgWcOqbiBDw7RuZywgVcO0bmcgQsOtLCBRdeG6o25nIE5pbmggMjAwMDA!3m2!1d21.136557699999997!2d106.72315619999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583634287!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

Xem chi tiết
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m23!1m12!1m3!1d119084.74434609195!2d106.65311577809659!3d21.136543301609375!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!4m8!3e6!4m0!4m5!1s0x314a852c907317d3%3A0x977ef334d7bc8828!2zWcOqbiBU4butIFZpbGxhZ2UgLSBMw6BuZyBOxrDGoW5nIFnDqm4gVOG7rSwgRGkgdMOtY2ggZGFuaCB0aOG6r25nLCDEkMaw4budbmcgWcOqbiBU4butLCBUaMaw4bujbmcgWcOqbiBDw7RuZywgVcO0bmcgQsOtLCBRdeG6o25nIE5pbmggMjAwMDA!3m2!1d21.136557699999997!2d106.72315619999999!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583634287!5m2!1svi!2s
Vĩnh Phúc
TRẦM TUỆ VĨNH PHÚC
Trầm Tuệ Vĩnh Phúc

  • 323 Mê Linh, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
  • (+84) 0977502788

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.922610265652!2d105.60760901441216!3d21.314074083353784!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134e54c260fab01%3A0xdda03a337bfef08c!2zMzIzIMSQLiBNw6ogTGluaCwgTGnDqm4gQuG6o28sIFbEqW5oIFnDqm4sIFbEqW5oIFBow7pjLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583829658!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen="" aria-hidden="false" tabindex="0"></iframe>

Xem chi tiết
https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.922610265652!2d105.60760901441216!3d21.314074083353784!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134e54c260fab01%3A0xdda03a337bfef08c!2zMzIzIMSQLiBNw6ogTGluaCwgTGnDqm4gQuG6o28sIFbEqW5oIFnDqm4sIFbEqW5oIFBow7pjLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1607583829658!5m2!1svi!2s
0977023696