Giỏ hàng

Sơn Cư Bách Vịnh

"Sơn cư bốc trúc ẩn nham a
Miễn đắc tùy lưu trục thế ba
Tri túc An bần thường khoái lạc
Nhân nhân tề xướng thái bình ca
"
Sơn cư bách vịnh - Hòa thượng Thích Nhật Quang

*Nghĩa:

"Ở núi gương xưa bấy lâu vùi,
Nay mới chùi lau dáng vẻ tươi,
Bợn nhớp sạch rồi gương lấp lánh,
Rõ ràng tạn mặt bấy nay người".

*Bình:
Cảnh tình vạn vật an yên. Núi, cây bao phủ như lòng người khi đủ đầy, chỉ muốn tìm một nơi như vậy để trú an rồi nhìn đời trôi không màng tiền tài danh vọng.

Gương xưa tức là bản thể của tự mình, con người thật xưa nay, tức là tự tánh thanh tịnh tâm. Từ bản thể dấy niệm và lao theo, tức nhiên vô vàn đau khổ, sinh tử luân hồi bày hiện. Chính ngay bản thể một bề trong lặng, niệm dấy liền buông. Nơi đây mọi oan kết tức thời chìm lặng và, con người thật xưa nay trước mắt.

Chỉ khéo sống và sống an nhiên thôi!

🌄 Thông tin chi tiết khối trầm cảnh:

  • Nguồn gốc: Trầm tốc rừng
  • Kích thước: 50x20x16cm

Trầm tốc rừng - sơn cư bách vịnh Trầm cảnh kiệt tác thiên nhiên Trầm Tuệ

0977023696
article