Giỏ hàng

Trầm cảnh - Lô Sơn

Lấy cảm hứng từ bài thơ Lô Sơn của Tô Đông Pha, Trầm Tuệ đã đặt tên cho khối trầm cảnh này là Lô Sơn. Một ngọn núi nổi tiếng ở Trung Quốc.

"Lô Sơn yên toả Triết Giang triều
Vị đáo sanh bình hận bất tiêu
Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự
Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều
".

🌄 Thông tin chi tiết khối trầm cảnh:

  • Nguồn gốc: Trầm kiến Việt Nam
  • Kích thước: 20x10cm
  • Trọng lượng: 0.065kg

Trầm cảnh kiến Việt Nam - Lô Sơn trầm hương thiên nhiên Trầm Tuệ

 

 
0977023696
article