Giỏ hàng

Trầm cảnh - Sơn Vũ Trầm

Lấy cảm hứng từ bài thơ Sơn vũ - Thiền sư Huyền Quang, Trầm Tuệ đã đặt tên cho khối trầm cảnh này là Sơn Vũ Trầm. 

“Thu phong ngọ dạ phất thiềm nha,
Sơn vũ tiêu nhiên chẩm lục la.
Dĩ hĩ thành thiền tâm nhất phiến,
Cùng thanh tức tức vị thùy đa!”
Sơn vũ - Thiền sư Huyền Quang

*Nghĩa:

Đêm khuya gió thu sịch động bức rèm,
Nhà núi đìu hiệu gối vào lùm dây leo xanh biếc.
Thôi rồi, lòng ta đã hoàn toàn yên tĩnh,
Tiếng dế vì ai vẫn rầu rĩ mãi.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần

*Bình:
Giống như một khe núi cảm nhận được sự an yên nhưng vẫn có gì đó lay động của những cơn gió.

🌄 Thông tin chi tiết khối trầm cảnh:
- Nguồn gốc: Trầm kiến Việt Nam
- Kích thước: 30x10cm
- Trọng lượng: 0.135kg

Sơn Vũ trầm cảnh thiên nhiên Việt Nam trầm hương vô giá

 

0977023696
article