Giỏ hàng

Trầm cảnh - Vân Du Trầm

"Hạnh phúc kia bềnh bồng trôi trong nắng
Giữa nền xanh sáng trắng những tầng mây
Đi muôn nơi, đi khắp thế gian này
Mây không khổ vì không tìm chỗ đứng.

Mây vô tư vì không hề toan tính
Nên nhẹ nhàng bay bổng mấy tầng cao
Buông đi em những lợi danh phù phiếm
Em vẫn là mây, bạn của trăng sao
".

🌄 Thông tin chi tiết khối trầm cảnh:

  • Nguồn gốc: Trầm tốc bông Khánh Hòa, Việt Nam

Trầm cảnh kiến Việt Nam - Vân Du Trầm thiên nhiên Trầm Tuệ

0977023696
article