Giỏ hàng

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Sáng ngày 30/1/2024 (20 tháng Chạp năm Quý Mão), Đức Đại lão Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã thân lâm đến Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu đảnh lễ Tưởng niệm huý kỵ lần thứ 51 Cố Hoà thượng Thích Thiện Hoa - Bổn sư của Đức Trưởng lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam.

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Sinh thời cố HT. Thích Thiện Hoa là bậc thầy mô phạm dẫn dắt chư tôn trưởng lão Hoà thượng lãnh đạo PGVN ngày nay. Quý ngài đều là những học trò ưu việt của Cố Hòa thượng.

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Tại Tổ đường Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, đối trước linh vị Tổ sư, Đức Đại lão Pháp chủ đã niêm hương và dâng lời tưởng niệm bậc ân sư với tất cả niềm tôn kính. Trong không khí trang nghiêm, hương trầm quyện tỏa, chư Tôn Thiền đức và đại chúng thảy đều nhất tâm hướng nguyện tưởng niệm đức Tổ sư. 

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Dịp này, Hòa thượng Pháp chủ cũng có thời pháp chia sẻ với đại chúng về tấm gương hành trạng cuộc đời của Tổ sư Thiện Hoa và những đóng góp của Ngài cho Đạo pháp và Dân tộc. Đặc biệt là tinh thần tu học và dấn thân phụng sự từ nơi Hòa thượng Tổ sư, khiêm cung học hỏi từ các bậc Thầy và huynh đệ đồng học. 

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Qua đó, Đức Đại lão Hòa thượng nhấn mạnh trên con đường tu chọn cho mình một bậc Minh sư, đặt trọn niềm tin nơi thầy Tổ thì mới có thể thành tựu đạo nghiệp, tinh thần ấy được thể hiện rõ nét qua cuộc đời của Thiền sư Thích Thanh Từ cũng như hàng môn hạ của Ngài, đây cũng chính là gia phong của Tông môn Thiền phái Trúc Lâm hiện nay. 

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Trước buổi lễ Tưởng niệm chính thức diễn ra, chư Tôn Hoà thượng đã thăm và vấn an sức khoẻ Đức Trưởng lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN. 

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Đồng Nai: Hoà thượng Pháp chủ thân lâm Tổ đình Thường Chiếu dự lễ tưởng niệm Tổ sư Thiện Hoa lần thứ 51

Tuy chỉ hiện thân nơi đời vỏn vẹn 55 năm, nhưng Tổ sư đã để lại nhiều công trạng cống hiến cho Đạo pháp, phụng sự cho nhân sinh. Tinh thần dấn thân và những đóng góp lớn lao của Tổ sư là nền tảng cho sự phát triển của GHPGVN, là tấm gương cho hàng hậu học sau này. Những di sản mà Ngài để lại cho đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị và tiếp tục làm kim chỉ nam định hướng Tăng Ni Phật tử Việt Nam trong lộ trình tu học.

 
 

0977023696
article