Giỏ hàng

Sự kiện đặc biệt ở Trầm Tuệ

Phước duyên thù thắng và hi hữu, chủ nhật ngày 13/11/2022 Trầm Tuệ được cúng dường gần 80 chư Tăng Ni bao gồm các Quý Thầy quản chúng và các thiền sinh khóa I tốt nghiệp trường Phật học Trúc Lâm Việt Nam nhân dịp các Quý Thầy ra Bắc.

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trong không gian trang nghiêm thanh tịnh nơi Chánh điện tiếng đồng tụng Bát Nhã Tâm Kinh trầm hùng của Tăng chúng và toàn thể CBNV Công ty đã tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ. Toàn thể đại chúng nhất tâm hướng về Đức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni và Phật hoàng Trần Nhân Tông với tâm nguyện khắp pháp giới chúng sinh đều gặp được ánh sáng của Phật pháp.

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trầm Tuệ còn có phước duyên sâu dầy khi được các Quý Thầy tặng tôn tượng Sư Ông - Hòa thượng Thích Thanh Từ. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự biết ơn của mỗi CBNV Trầm Tuệ trước tấm lòng bi mẫn vô bờ bến của Sư Ông, Hòa thượng Thường Chiếu cùng các Quý Tăng Ni dành cho Công ty cũng là đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ. Từ đó mỗi cá nhân đều tự nhủ cố gắng tu học, luôn ghi nhớ và lấy lời dạy của các Sơ Tổ: “Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc” làm kim chỉ nam trên con đường sau này.

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Sau khóa lễ tại Chánh điện và gian thờ Tổ, Quý Thầy trong đoàn cùng thọ trai tại không gian bếp mới của Trầm Tuệ với các món chay được chuẩn bị với tất cả lòng thành của CBNV. Có lẽ đây sẽ là một trong những khoảnh khắc không thể nào quên với Trầm Tuệ, hình ảnh gần 80 quý Thầy rợp bóng y vàng tôn kính đang hiện diện nơi đây để chứng minh công đức của mỗi người. Không gian đậm tình đạo vị và ấm áp tình đoàn viên sum họp, bên tách trà ấm nóng Thầy trò cùng nhau ôn lại những kỷ niệm sau hơn nửa năm từ sự kiện Phật sự Đại Giới Đàn Thiện Hoa tháng 4/2022.

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trước đàn tràng thanh tịnh, Tam bảo trang nghiêm, với niềm hoan hỷ vô biên và tâm niệm dõng mãnh của người con Phật, toàn thể nhân viên Trầm Tuệ đồng tâm phát nguyện, suốt đời giữ gìn giới thể thanh tịnh, tu tập tam vô lậu học, hầu tiến đạo nghiêm thân, tiến đến Niết bàn an vui giải thoát, xứng đáng là một phật tử chân chính. Nhìn lại cuộc đời hành đạo của Hòa thượng Tôn sư Thượng Thanh Hạ từ – Ngài đã dấn thân quên mình cho sự nghiệp giáo dục, hoằng pháp và văn hóa của Phật giáo Việt Nam, Trầm Tuệ càng thêm kiên định trên hành trình của mình: Lan tỏa Niềm tin - Sẻ chia Chân thật, thực hành theo giáo lý Phật Đà, phụng sự chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật.

Trầm Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trúc Lâm Quán Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Một số hình ảnh trong buổi cúng dường các thiền sinh:

Trúc Lâm Quán Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Trúc Lâm Quán Tuệ thành kính cúng dường trai tăng

Trúc Lâm Quán Tuệ thành kính cúng dường 80 thiền sinh khóa I Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

 

Trúc Lâm Quán Tuệ thành kính cúng dường trai tăng

Trúc Lâm Quán Tuệ thành kính cúng dường trai tăng

 

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

0977023696
article