Giỏ hàng

Tu là gì?

Tu” là một tiếng nguồn gốc chữ Hán, dịch nghĩa thông thường là “Sửa”. “Tu” có ba phương diệntu tâmtu thân và tu bổ. Nghĩa là sửa tâm cho tốt, sửa thân cho đẹp và sửa nhà cửa ruộng vườn… vvv, cho được thạnh lợi.

tu là gì Trầm Tuệ

Buổi sinh hoạt vào thứ 7 hàng tuần của đạo tràng Trúc Lâm Chân Tuệ tại Chánh điện - Trụ sở Công ty

Nghĩa chữ “Tu” rất rộng, có thể áp dụng cả về phương diện vật chất lẫn tinh thầncá nhân lẫn đoàn thể, thông thường lẫn chuyên môn. Đã nói là “Sửa” thì bất luận những cái gì xấu xa hư dở đều phải sửa. Mà ở đời có cái gì là hoàn toàn, không hư không dở? Nhất là đối với bản thân, mỗi chúng ta có biết bao nhiêu điều xấu xa hèn dở, cần phải sửa:

 • Sửa cái dở thành hay: Như bỏ cờ bạc, rượu trà, đàng điếm, phóng túngtrở lại lo cho gia đìnhxã hội là tu.
 • Sửa cái xấu trở lại cái tốt: Như bỏ sát nhơn hại vật, trộm cướp, xéo xắt, cân non, đong thiếu, lấy thừa… dâm loạnnói dối (nói những lời hung dữ, hổn ẩu, nói cộc cằn thô tục, nói thêm bớt, nói đâm thọc, thèo lẻo, dua nịnh…) trở lại nhơn từ, lễ nghĩa, ngay thẳng, chân thậtbố thí, giúp người, là tu.
 • Sửa tà theo chánh: Như bỏ mê tíndị đoanxin xăm, bói quẻ, đốt giấy tiền vàng mã, lên đồng, xuống bóng, trở về chánh đạo là tu.
 • Sửa quấy trở lại phải: Như bỏ ng nghịch với bề trên, bất hiếu với cha mẹ, dâm nộ, hung ác…vv, trở lại thuận hòa, hiếu đạo…vv, là tu.
 • Sửa vọng thành chơn: Như bỏ tánh xảo quyệt, dối trá, lường gạt trở lại chơn thật, trung chính là tu.
 • Sửa vọng thức thành Bốn trí: Như nhận thấy được vì tám món vọng thức mà chúng sinh phải trầm luân mê muội, và chư Phật được tự tại giải thoát là do chuyển tám thức ấy thành Bốn trí. Nay chúng ta cũng noi theo Phật, chuyển vọng thức thành trí tuệ : sửa thức thứ tám trở lại Đại viêcảnh trí, sửa thức thứ bảy trở lại Bình đẳng tánh trí, sửa thức thứ sáu thành Diệu quả.
 • Sửa phiền não thành Bồ đề: Như bỏ tham lamsân hậnsi mê, tật đố, thất tìnhlục dục trở lại thành Bồ đề thanh tịnh, là tu.
 • Sửa sanh tử trở lại Niết bàn: Như ngược dòng sông mê sanh tử luân hồi về nguồn Niết bàn tịch tịnh, là tu.
 • Sửa triền phược trở lại thành giải thoát tự tại: Như bỏ thê thằng tử phược, cảnh hồng trần hệ lụybước lên đường giải thoáttự tại như Thái tử Tất Đạt Đa, là tu.
 • Sửa phàm thành Thánh: Như bỏ tư tưởnghành vi và tánh tình ô nhiễm của phàm phutrở lại trong sạch như thánh hiền, là tu.
 • Sửa chúng sanh thành Phật: Như chuyển cái tánh vô thườngchấp ngãbất tịnhphiền não thành ra bốn đức Niết bàn : Thường, Lạc, Ngã, Tịnh, là tu.

Tóm lại, tu là sửa cái hư vọng dối trá trở lại “Chơn”, sửa những cái xấu xa tồi tệ mục nát trở lại “Mỹ”, sửa cái tội ác tàn bạo trở thành “Thiện”. Tu không có cầu kỳ và rất thực tế như vậy, thì ở thời đại nào, xứ sở nào, hạng người nào lại chẳng nên tu ?

Hòa thượng Thích Thiện Hoa

0977023696
article