Giỏ hàng

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche, Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal ghé thăm Trầm Tuệ: "Thầy không nghĩ đây là một Công ty"

Ngày khai xuân hôm qua, duyên lành hạnh ngộ Trầm Tuệ hoan hỉ được Quý Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche - Hiệu trưởng Tu viện Dzogchen (Nepal) quang lâm chứng minh sau khi hoàn thành công việc phật sự.

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche_Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

Thông qua phiên dịch viên, Thầy bày tỏ sự bất ngờ: Không nghĩ lại có một Công ty với ngành nghề chánh nghiệp cùng Chánh điện trang nghiêm, thanh tịnh như vậy. Thầy rất ấn tượng khi tham quan không gian làm việc của CBNV. Hiện diện ở nơi đây Thầy cảm nhận được năng lượng bình an, Thầy rất tán thán Trầm Tuệ và hẹn sau này nếu có phật sự ở Việt Nam sẽ ghé thăm Quý Công ty.

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

Là những người con Phật, Trầm Tuệ hi vọng có thể trao gửi sự an yên tới mọi người. Mỗi một không gian chúng tôi tạo dựng đều là một sự tri ân, là một chốn thương để tất cả mọi người gắn kết tình thân, không có bất kì sự phân biệt về tôn giáo hay sắc tộc. Chúng ta đều là người thân, là bạn bè, quyến thuộc.

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

Chúng tôi gói ghém tất cả những tâm huyết với nguyện ước được lan toả những giá trị sống tốt đẹp và chân thật, lan toả những giá trị văn hoá truyền thống Việt Nam, lan toả lối sống thiện lành của người con Phật, lấy đạo đức làm cội gốc. Trở về bản tâm, trở về với chân thiện mỹ, với hòn ngọc sáng có sẵn trong mỗi người.

“Hoa mai trong khói Trầm hương

Khí xuân theo tiếng người thương rộn ràng

Gió đưa năm mới sang trang

Ấm trà, câu chuyện, ngân vang giọng cười”.

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

Thầy Khenpo Gonpo Rinpoche Hiệu trường Tu viện Dzogchen Phật giáo Nepal Trầm Tuệ

 

0977023696
article