Giỏ hàng

Trầm Tuệ tại Hội chợ Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Ngày 26, 27/10/2023 vừa qua quận Hải Môn, thành phố Nam Thông, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã tổ chức thành công sự kiện Hội chợ Giao lưu Quốc tế. Ông Quản Kiện Binh - đại diện Trầm Tuệ ở Trung Quốc đã mang các sản phẩm Trầm Tuệ trưng bày và giới thiệu tại hội chợ. Đây là những nhân duyên và cơ hội quý giá để bạn bè quốc tế biết tới Trầm hương Việt Nam nói chung và các sản phẩm Trầm hương sạch của Trầm Tuệ nói riêng.

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Từ lâu, Trầm hương Việt Nam đã được các chuyên gia quốc tế đánh giá là chất lượng tốt nhất thế giới, nhờ những hoạt chất quý hiếm không tìm thấy được ở những giống cây dó khác. Bên cạnh đó, thông qua các thông tin Trầm Tuệ chia sẻ, Quý khách hàng đến từ các quốc gia đã phần nào hiểu thêm về Trầm hương sạch, một góc nhìn ít ai được biết.

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

Trầm Tuệ tại Hội chợ Giao lưu Quốc tế thành phố Nam Thông - Trung Quốc

 

0977023696
article