Giỏ hàng

Thế nào là người phụ nữ đẹp?

🥀 Gương mặt và ngoại hình hấp dẫn v.v… là cái đẹp sớm nở tối tàn.

🌻 Giữ gìn trang nghiêm, đó là thân đẹp.

🌻 Ăn ở hiền hòa, thủy chung, đó là nết đẹp.

🌻 Thấy người ta ngã mà nâng lên, đó là cử chỉ đẹp.

🌻 Thấy người ta đói cho ăn, rách cho mặc, nghèo túng mà giúp đỡ, đó là tấm lòng đẹp.

🌻 Phụng dưỡng cha mẹ già, chu cấp người cô quả cô độc, tôn quý các bậc hiền đó là tâm hồn đẹp.

🌻 Thấy người ta lâm nguy, sợ hãi mà nói lời an ủi giúp đỡ, đó là ngôn ngữ đẹp.

🌻 Không một tà niệm nảy sinh, đó là ý đẹp.

🌻 Thấy người ta u tối, không hiểu biết mà khai mở trí tuệ, cho học hành chữ nghĩa, đó là trí tuệ đẹp.

Tất cả những cái đẹp này cần phải được tuyên dương, chiêm ngưỡng.
(St)

"Nhân gian tô vẽ hình hài
Em về soi lại một đài gương Tâm.
"
(Như Nhiên)

0977023696