Giỏ hàng

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Sáng ngày 1/9/2023 (17/7/Quý Mão), Chư Tăng Ni và Phật tử thuộc Tông môn Thiền phái Trúc Lâm đã vân tập về Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu cung kính đảnh lễ và mừng khánh tuế đức Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ thêm tuổi hạ.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Hòa thượng Thích Nhật Quang trùng tuyên lại lời dạy của Đại lão Hòa thượng Tôn sư

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Đại lão Hòa thượng Tôn sư thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam

Trong không khí trang nghiêm, đại diện cho hàng môn hạ đệ tử, Hòa thượng Thích Nhật Quang - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm VN đã dâng lời tác bạch lên Hòa thượng Ân sư. Nghi thức dâng hoa, trà và quà phẩm cúng dường cũng được trang trọng diễn ra với lòng thành kính của Chư Tăng Ni đại diện trong Ban Quản trị Thiền phái.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Quang cảnh buổi lễ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Môn hạ đệ tử thành kính dâng trà kính mừng khánh tuế Đại lão Hòa thượng

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 100 tuổi

Dâng hoa kính mừng khánh tuế Sư Ông Trúc Lâm

Vào ngày khánh tuế hàng năm, Hòa thượng Trưởng Ban Quản trị Thiền phái Trúc Lâm đại lao Hòa thượng Ân sư trùng tuyên lại lời chỉ dạy của ngài để sách tấn Tăng Ni tu học sau ngày mãn hạ.

Ngày nào Tăng Ni còn ở Thiền viện, ngày đó Tăng Ni phải thực hiện hai điều. Thứ nhất là phải tu. Quý thầy ngồi thiền chúng ta ngồi thiền. Thứ hai là phải học. Tới giờ học, lên lớp học, học hiểu thấu đáo, chỗ nào không biết thì hỏi những vị lớn hơn nhờ giải thích. Như vậy, thời gian sống trong thiền viện mới không uổng phí. Tăng Ni không được để mất một giờ, nửa giờ nào hết. Làm sao giờ nào cũng là giờ tu học. Ráng tu học đến nơi đến chốn mai kia mới có thể lãnh trọng trách đền ơn Tam bảo.

...Cái biết lăng xăng trong đầu là hư dối. Nếu cho nó là tâm mình rồi chạy theo thì phiền não phát sanh. Vì vậy, Phật dạy chúng ta phải định tâm loạn tưởng. Dừng được nó thì trí tuệ chân thật hiện ra, đuổi theo nó thì muôn kiếp đi trong luân hồi. Cho nên người tu tâm luôn luôn sống trong an định. Nên nhớ không phải trong giờ toạ thiền mới tu, mà đi đứng nằm ngồi bất cứ lúc nào tâm thường tỉnh giác không mê muội. Phải biết nhớ và biết trở về mới là thực tu".

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni lắng lòng nghe trùng tuyên lại lời chỉ dạy tu tập của Tôn sư

Pháp bảo ý nghĩa kính mừng Khánh tuế Hòa thượng Ân sư là 2 tập sách mới tiếp theo trong công trình bộ sách "Thanh Từ toàn tập". Bộ sách được kết tập từ hơn 3000 bài pháp của Hòa thượng trong suốt quá trình hoằng pháp của ngài do Chư Tôn đức Tăng Ni thuộc Ban Văn hóa Thiền viện Thường Chiếu biên tập và ấn tống. Được biết, bộ sách này cũng đang được thực hiện thành công trình sách nói và phổ biến để cúng dường Tăng Ni và Phật tử.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023

Tại buổi lễ Khánh tuế, đại diện trường Thiền Phật học tác bạch cúng dường ấn phẩm bản dịch "Chứng đạo ca". Đại diện các thiền viện trong tông môn cùng các đạo tràng Phật tử cũng dâng lễ phẩm cúng dường lên Đại lão Hòa thượng để bày tỏ tâm hiếu kính.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Đại diện Trường Thiền Phật học tác bạch cúng dường ấn phẩm bản dịch Chứng đạo ca

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Thay mặt cho Tăng Ni Tổ đình Thiền viện Thường Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Quang cũng báo cáo về sinh hoạt và tu học của các Thiền viện thuộc Tổ đình. Theo đó, dưới sự cho phép và chứng minh của Hòa thượng Tông chủ, trong 6 tháng đầu năm, Hòa thượng đã cho tu chỉnh lại sắp đặt lại các cơ sở sinh hoạt tu học tại thiền viện Trúc Lâm Trí Đức thành cơ sở tu tập và nghiên cứu tu học cho các thiền sinh vừa tốt nghiệp khoá 1 trường thiền Trúc Lâm. Lớp cao đẳng đầu tiên đã bước vào học với số lượng thiền sinh là 52 vị từ trường thiền chuyển lên. Khoá 2 đang vào niên học thứ 2 với 45 thiền sinh. Khoá 3 cũng đã hoàn thành học kỳ 1 số lượng 117 vị. Bên Ni với hơn 200 thiền sinh được tổ chức học tại 2 phân hiệu Trí Đức Ni và Thiền viện Linh Chiếu.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Môn hạ đệ tử thành tâm đảnh lễ Hòa thượng Tôn sư

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Về mặt cơ sở vật chất, đầu tháng 2 âm lịch, Hòa thượng đã cho tiến hành một số điều chỉnh về mặt cơ sở tại Tổ đình Chơn Không. Mùa An cư kiết hạ năm nay, số lượng chư Tăng Ni tại trụ xứ và các nơi về tham gia an cư là 1.382 vị.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

Lễ Khánh Tuế Đức Trưởng lão Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ cũng là ngày họp mặt truyền thống giữa năm của Chư Tôn đức trụ trì các thiền viện trực thuộc Tông môn Thiền phái Trúc Lâm trong và ngoài nước. Chư Tôn đức Tăng Ni báo cáo về tình hình tu học và sinh hoạt sau 3 tháng an cư kiết hạ của các thiền viện.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

Càng ý nghĩa hơn trong buổi lễ Khánh tuế đức Đại lão Hòa thượng Thiền sư Thích Thanh Từ tròn bách tuế, Chư Tăng Ni và Phật tử đã được xem tập phim “Thiền tông Việt Nam thế kỷ XX-XXI” kể về lịch sử Phật giáo Trúc Lâm và công hạnh khôi phục Thiền tông của Hòa thượng Ân sư.

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 100 tuổi

Một số hình ảnh tại lễ Khánh tuế của Sư Ông Trúc Lâm:

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ

Chư Tăng Ni, Phật tử cung đón Đại lão Hòa thượng

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

IChư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 100 tuổi

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 100 tuổi

Thầy Thích Tâm Hạnh Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 100 tuổi

Ni trưởng Thiền viện Chơn Không

Chư Tăng Ni Thiền phái Trúc Lâm khánh tuế Đại lão Hoà thượng Thiền sư Thích Thanh Từ 2023 Tổ đình Thường Chiếu

Trầm Tuệ tổng hợp: Báo Giác Ngộ, Phật sự Online 

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

0977023696
article