Giỏ hàng

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà thượng Thích Thanh Từ

Sáng ngày 14/08/2022 (17/07/Nhâm Dần), lễ khánh thọ Đức Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ GHPGVN, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu đã diễn ra trọng thể tại Thính pháp đường thuộc Tổ đình Thường Chiếu (huyện Long Thành, Đồng Nai).

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Nhân dịp này, Ban lãnh đạo và CBNV Công ty CP Trúc Lâm Quán Tuệ (Trầm Tuệ) là các đệ tử trong tông môn cũng có mặt tại Tổ đình để lắng nghe trùng tuyên lời chỉ dạy tu tập của Hòa thượng Trúc Lâm, sách tấn hành giả tinh tấn. Môn đồ đệ tử Thiền sư sau đó đã dâng vòng hoa khánh tuế Đức Trưởng lão Hòa thượng tròn 99 tuổi, trong niềm hiếu kính ân sư - người đã khai sinh huệ mạng cho mình.

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Hòa thượng đã từng nói: “Tôi là kẻ nợ của Tăng Ni và Phật tử. Ai biết đòi thì tôi trả trước, ai chưa biết đòi thì trả sau”. Suốt đời ngài đều dốc hết sức mình lo cho Phật pháp, đặc biệt là làm sống lại Thiền tông đời Trần, tạo điều kiện cho Tăng Ni tu hành tiến bộ. Bởi theo Hòa thượng, Tăng Ni tu hành có tiến bộ thì Phật pháp mới trường tồn và lớn mạnh được.

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Thiền sư Thích Thanh Từ từng nhắn nhủ: “Hoài bão của thầy đều gởi gắm hết vào sự nỗ lực tu tập của tụi con. Tăng Ni tu có niềm vui, sáng được việc lớn, đó là biết thương tưởng đến thầy. Bằng ngược lại thì thật là thầy chưa đủ phước để được vui trước khi nhắm mắt. Bởi vì nguyện vọng khôi phục Thiền tông Việt Nam, đặc biệt là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đời Trần của thầy chưa thành tựu”.

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Chúng con, các đệ tử của Tông môn xin được hướng vọng về Thầy đê đầu đảnh lễ, mộc mạc dâng lên lời cầu nguyện. Kính nguyện Thầy tứ đại nhu hòa, đạo thọ miên trường, hạnh nguyện một đời của Thầy được tròn đủ. Thầy luôn vì chúng sanh, vì chúng con mà ban trải lòng từ bất quyện. Vì Phật pháp trường tồn, vì Tổ đăng rạng chiếu mà khêu sáng đèn thiền mãi mãi không thôi.

“Nhật nguyệt đôi vầng soi trần thế,
Thuyền từ chiếc bóng lướt sông mê,
Dẫn dắt chúng sanh lìa biển khổ,
Gậy thiền Thầy vút rạng hồn quê”.

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Một số hình ảnh trong buổi lễ Khánh thọ:

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Kính mừng Khánh thọ Đại lão Hoà Thượng thượng Thanh hạ Từ - Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam, Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

0977023696
article