Giỏ hàng

Hương mùa Thành đạo

Đúng 9h sáng ngày 10/01/2022 (nhằm ngày 8/12 Âm lịch), tại trụ sở công ty ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV Trầm Tuệ đã vân tập đông đủ ở gian thờ Phật thành kính đảnh lễ, dâng hương tưởng niệm 2605 năm ngày Bồ Tát Tất Đạt Đa, thành đạo Vô thượng Bồ đề. Đây cũng là ngày truyền thống của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Việt Nam.

Trong không gian thờ Phật trang nghiêm quyện với hương trầm nồng ấm, chúng tôi thành kính tác lễ và cùng nhau nhìn lại con đường thành đạo của đức Phật, cùng chiêm nghiệm về con đường tu học của mình.

Hương mùa Thành đạo

Ngày Phật Thành đạo mang một ý nghĩa căn bản cho việc thiết lập một nền giáo dục Phật giáo toàn diện. Nền giáo dục cần phải đặt trên nền tảng của sự chuyển hoá, hướng thượng tinh thần, tâm thức con người. Tâm là chủ quyết định cho mọi hành động của chúng ta. Con người là chủ thể xã hội. Cho nên một nền giáo dục đích thực phải bắt đầu từ việc cải tạo tâm. Kho tàng giáo lý trong bốn mươi lăm năm thuyết pháp của Thế Tôn đều nhằm hướng đạo đối trị vô lượng phiền não phát khởi từ vọng tâm của chúng sinh. Đạo Phật với tinh thần vô ngã vị tha, tứ vô lượng tâm, lục độ ba-la-mật sẽ là chất liệu quý giá cho sự nghiệp giáo dục và đưa xã hội loài người hướng đến Chân Thiện Mỹ. Đây chính là cõi tịnh lạc trong nhân gian.

Ánh Đạo Vàng sáng soi muôn loài, chúng ta không phải kỷ niệm Phật Thành đạo trong một ngày, một giờ là đủ, mà cần khơi nguồn sáng đó vào đời sống từng giây từng khắc, từng sát-na, từng hơi thở đời mình. Công đức Ngài là vô lượng vô biên, sự thành đạo của Ngài là cao quý, hy hữu như hoa ưu-đàm-bát-la trăm ngàn năm mới có một lần nở, hạng phàm phu khó có thể hiểu biết và nói bàn trọn vẹn về ý nghĩa sự thành đạo của Ngài.

Hương mùa Thành đạo

Để tưởng kính và tri ân đức Thế Tôn, đấng Cha lành của muôn loài, thiết nghĩ không gì hơn là chúng ta hãy từng bước tiến gần đến Như Lai, thông qua con đường tu tập tự thân và phụng sự tha nhân. Bởi vì chúng ta là đệ tử của đức Phật, cho nên không thể đi khác con đường Phật đi. Đó là con đường Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô thượng thệ nguyện đoạn.

Trong giờ phút thiêng liêng hướng về Bồ đề đạo tràng, hướng về Phật độ trang nghiêm nơi mỗi mỗi tự thân, mỗi người con Phật khẩn thiết đầu thành dâng nén tâm hương cúng dường lên đức Từ phụ, quy kính ngưỡng vọng tôn dung và đê đầu tưởng niệm công đức vô lượng của Thế Tôn, cúi xin Như Lai từ bi chứng minh, phù trì cho Phật giáo Việt Nam phát huy quang đại, trường cửu nơi đời, lợi lạc quần sinh, hàng Tăng sĩ Việt Nam noi theo gương hạnh của đức Thế Tôn, tu tập giới - định - tuệ trang nghiêm thanh tịnh, tự giác giác tha viên mãn, Phật tử Việt Nam quy hướng Tam bảo, chuyển hoá ba nghiệp, cùng nhau xây dựng cõi nhân gian sung thịnh. Nguyện thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc.

Một số hình ảnh trong buổi lễ:

Hương mùa Thành đạo

Hương mùa Thành đạo

Hương mùa Thành đạo

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

Thương Hiệu Bán Trầm Hương Đốt Vi Sinh Uy Tín Việt Nam

0977023696
article