Giỏ hàng

Ý nghĩa cúng dường trai tăng

Cúng dường và bố thí là pháp tu quen thuộc, phổ biến của hàng Phật tử tại gia nhằm gieo trồng phước báo cho tự thân và gia đình trong hiện đời cũng như những đời sau. Cúng dường trai tăng là gia chủ sắm sanh các lễ vật đúng như pháp, trong sạch và chay tịnh, thành tâm dâng lên cúng dường chư Tăng. Có thể thỉnh chư Tăng về tư gia để cúng dường hay mang lễ phẩm lên chùa rồi cúng dường chư Tăng ngay tại chùa.


Có hai hình thức cúng dường là trai phạn và trai tăng. Cúng dường trai phạn có nghĩa là chỉ dâng cúng thức ăn uống cho chư Tăng. Cúng dường trai tăng thì gia chủ sắm sanh tứ sự (gồm thực phẩm, y phục, thuốc men, sàng tòa). Ngày nay, việc cúng trai tăng ngoài thực phẩm ra, phần tứ sự được phương tiện bằng một món quà tượng trưng và một chút tịnh tài để chư Tăng tùy nghi mua sắm những gì cần thiết, phù hợp, và như thế sẽ hữu ích hơn.


Cúng dường trai tăng dựa trên nền tảng tự phát tâm, tự nguyện của Phật tử. Do đó, “lễ bạc mà lòng thành” là một trong những nguyên tắc quan trọng, không thể thiếu trong khi thực thi Phật sự cúng dường này.

Tham khảo:

TRẦM TUỆ: LAN TỎA NIỀM TIN - SẺ CHIA CHÂN THẬT

0977023696
article